Chanel อาจปรับราคากระเป๋าขึ้นอีก 20% ในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้

|
231

สาวกแบรนด์แฟชั่นจากฝรั่งเศสอย่าง Chanel เตรียมตัวต่อคิวเช็กราคาสินค้าที่สาขาใกล้บ้านท่านได้เลย เพราะแบรนด์อาจจะทำการปรับราคาสินค้าประเภทกระเป๋าขึ้นอีก 20% ในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้

chanel-1

มีข่าวหนาหูจากกูรูเมืองนอกถึงการปรับขึ้นราคาของ CHANEL อีกแล้ว!! และคาดการณ์กันว่าตระกูลคลาสสิกอย่าง Classic 9, 10 อาจปรับขึ้นอีก 20% ซึ่งถ้าเป็นจริง นั่นหมายความว่าอาจไปถึงทะลุ 300,000.- รวมไปถึงไอเทมฮิต อย่าง Card holder และเครื่องประดับต่างๆ ก็จ่อคิวจะขึ้นราคาภายในเดือนนี้เช่นกัน

Classic Card Holder

 • ราคาปัจจุบัน 17,500 บาท
 • ราคาที่คาดการณ์ 21,xxx บาท

Classic Mini Pouch

 • ราคาปัจจุบัน 17,500 บาท
 • ราคาที่คาดการณ์ 21,xxx บาท

chanel-classic-mini-pouch

Classic Zipped Coin Purse

 • ราคาปัจจุบัน 18,000 บาท
 • ราคาที่คาดการณ์ 21,xxx บาท

Classic Small Flap Wallet

 • ราคาปัจจุบัน 30,000 บาท
 • ราคาที่คาดการณ์ 36,xxx บาท

chanel-classic-small-flap-wallet

Flap Bag With Top Handle

 • ราคาปัจจุบัน 143,000 บาท
 • ราคาที่คาดการณ์ 171,xxx บาท

Flap Bag With Top Handle

 • ราคาปัจจุบัน 183,000 บาท
 • ราคาที่คาดการณ์ 219,xxx บาท

Small Classic Handbag

 • ราคาปัจจุบัน 248,500 บาท
 • ราคาที่คาดการณ์ 298,xxx บาท

chanel-small-classic-handbag

Classic Handbag

 • ราคาปัจจุบัน 275,000 บาท
 • ราคาที่คาดการณ์ 330,xxx บาท

source: purseblog