TAG: โอมิครอน

สหรัฐฯ รายงานผู้ป่วย “โควิด-19” รายใหม่เกือบ 1 ล้านรายภายในวันเดียว

|

สหรัฐฯ รายงานผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่เกือบ 1 ล้านรายในวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดภายในวันเดียวของแต่ประเทศ และเกือบ 2 เท่าของจุดสูงสุดของสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่ก่อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอน จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและตอนนี้เกิน 100,000 รายแล้ว โดยการยอด […]