TAG: Chanel

Chanel อาจปรับราคากระเป๋าขึ้นอีก 20% ในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้

|

สาวกแบรนด์แฟชั่นจากฝรั่งเศสอย่าง Chanel เตรียมตัวต่อคิวเช็กราคาสินค้าที่สาขาใกล้บ้านท่านได้เลย เพราะแบรนด์อาจจะทำการปรับราคาสินค้าประเภทกระเป๋าขึ้นอีก 20% ในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ มีข่าวหนาหูจากกูรูเมืองนอกถึงการปรับขึ้นราคาของ CHANEL อีกแล้ว!! และคาดการณ์กันว่าตระกูลคลาสสิกอย่าง Classic 9, 10 อาจปรับขึ้นอีก 20% ซึ่งถ้าเป็นจริง นั่นหมายความว่าอาจไปถ […]