ผู้ใช้งาน Android พอใจกับการอัปเดตที่ไม่บ่อยมากกว่าผู้ใช้งาน iOS

|
184

ในการสำรวจผู้ใช้งาน Android และ iOS พอใจมากแค่ไหนในการอัปเดตซอฟต์แวร์ ซึ่งผู้ใช้งาน Android จะเห็นการอัปเดตน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้งาน iOS ที่จะมีระยะเวลาอัพเดตอยู่ที่ 5 ปี

Router Network ได้จัดทำแบบสอบถามผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนประมาณ 1,000 ราย พบว่าผู้ใช้งาน Android พอใจกับการอัพเดตซอฟต์แวร์ ในขณะเดียวกันผู้ใช้ iOS มักไม่ค่อยชอบกับการอัพเดตเท่าไหร่นัก ส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการอัปเดตทันทีเมื่อให้มีการอัพเดต

android-updates-poll

จากรูปเห็นว่าผู้ใช้ Android ในตัวอย่างเป็น Samsung มีแนวโน้มที่จะใช้งานซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดมากขึ้น และยังพบว่าการอัปเดตล่าสุดของ Android เป็นประสบการณ์เชิงบวกมากกว่าผู้ใช้ iPhone

ช่วงวัยก็มีผลต่อการอัพเดตเช่นกัน คนรุ่น Baby Boomer มีแนวโน้มน้อยที่สุดที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ ในขณะที่ Gen Z มีแนวโน้มที่จะอัพเดตมากที่สุด นอกจากนี้ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่กว่ามักจะอัปเดตซอฟต์แวร์ทั้ง iOS และ Android เวอร์ชั่นล่าสุด

ที่มา: androidauthority