“โฟล์คลิฟท์” (Forklift) คืออะไร มีที่มาอย่างไร และใช้งานที่ไหน

|
249

รถยก หรือ “โฟล์คลิฟท์” มาจากคำภาษาอังกฤษว่า FORKLIFT คือยานยนต์ขนาดเล็กถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 1920 ใช้งานอย่างแพร่หลายในด้านอุตสาหกรรม เช่น คลังจัดเก็บสินค้า

forklift-3

โฟล์คลิฟท์ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า เป็นการช่วยลดเวลาการทำงาน ทุ่นแรงยก และการเคลื่อนย้าย ลดการบาดเจ็บจากการยกของหนัก และลดการจ้างมนุษย์ ทำงานด้วยกลไกระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์  มีแท่งเหล็กยื่นออกมาจากตัวรถเรียกว่า “งา” เพื่อสอดและยกสินค้าที่มีขนาดใหญ่และหนักเกินกว่ากำลังคนจะยกได้

โดยทั่วไปแบ่งประเภทของโฟล์คลิฟต์ได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. โฟล์คลิฟต์ชนิดเครื่องยนต์

เป็นโฟล์คลิฟท์ที่มีการออกแบบมาเพื่อให้ทนทานต่อการทำงานกลางแจ้ง โดยใช้นำมันเป็นเชื้อเพลิง มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง โดยแบ่งตามชนิดเชื้อเพลิงได้อีก 2 กลุ่มคือ

engine-forklift

  • โฟล์คลิฟท์ชนิดน้ำมันดีเซล เป็นโฟล์คลิฟท์ที่มีสมรรถนะสูง สามารถทำงานได้รวดเร็วและต่อเนื่อง เครื่องยนต์มีกำลังมากเหมาะสำหรับงานหนัก โดยมีขนาดตั้งแต่ 1.5 – 16.0 ตัน
  • โฟล์คลิฟท์ชนิดน้ำมันเบนซิน – LPG เป็นโฟล์คลิฟท์ที่มีสมรรถนะสูง ใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ระบบ ทั้งน้ำมันเบนซินและก๊าซ LPG ประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้มากกว่าโฟล์คลิฟท์ดีเซล และสามารถใช้งานได้ทั้งกลางแจ้งและในคลังสินค้าเนื่องจากมีมลพิษน้อยกว่า โดยมีขนาดตั้งแต่ 1.5 – 5.5 ตัน
2. โฟล์คลิฟต์ชนิดใช้พลังงานไฟฟ้า

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ที่มีแหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ ไร้มลพิษ เงียบ ดูแลรักษาง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานในคลังสินค้า โดยแบ่งออกเป็นอีก 2 กลุ่มคือ

battery-forklift

  • โฟล์คลิฟท์พลังงานไฟฟ้า ประเภทนั่งขับ (COUNTER BALANCIT) เป็นโฟล์คลิฟท์ที่คล้ายกับชนิดเครื่องยนต์ สมรรถนะโดยรวมจะต่ำกว่าโฟล์คลิฟท์ชนิดเครื่องยนต์แต่จะมีความเสถียรในการทำงานมากกว่า มีทั้งชนิดขับเคลื่อน 3 ล้อ ขนาดตั้งแต่ 1.3 – 2.0 ตัน และชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดตั้งแต่ 1.0 – 3.5 ตัน
  • โฟล์คลิฟท์พลังงานไฟฟ้า ประเภทยืนขับ (REACH TURCK) เป็นโฟล์คลิฟท์ที่มีหลายรูปแบบตอบสนองต่อการใช้งานในคลังสินค้า โฟล์คลิฟท์ชนิดยืนขับมีขนาดตั้งแต่ 1.0 – 3.0 ตัน

การใช้ Forklift ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ

1. อุตสาหกรรมก่อสร้าง

forklift-in-construction

โฟล์คลิฟท์มีประโยชน์มากในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง และสถานที่ก่อสร้าง เนื่องจากสามารถใช้บรรทุกวัสดุก่อสร้างที่มีขนาดกใหญ่ และมีน้ำหนักมากในระยะทางไกล ข้ามพื้นที่ขรุขระได้

2. โกดังสินค้า

warehouse-forklift

โฟล์คลิฟท์ที่เห็นเป็นส่วนใหญ่มักใช้ในคลังสินค้า ใช้สำหรับการขนถ่าย ขึ้น-ลง รถบรรทุกสินค้า มีโฟล์คลิฟท์ให้เลือกหลายขนาด 1.0 ตัน สำหรับงานคลังสินค้าทั่วไป ไปจนถึง 50 ตันสำหรับขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์

3. โรงงานขยะ และการรีไซเคิล

forklift-recycling

โฟล์คลิฟท์ยังใช้ในการจัดการขยะ พลาสติก หรือกระดาษ ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ใช้เพื่อขนย้ายขยะที่เตรียมนำไปรีไซเคิล และขนส่งไปยังช่องคัดแยกขยะ

4. อุตสาหกรรมท่าเรือ

port-forklift

โฟล์คลิฟท์ถูกนำมาใช้ในท่าเรือ ใช้สำหรับงานในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่จากรถบรรทุกไปยังพื้นที่จัดเก็บบริเวณท่าเรือ หรือนำสินค้าขึ้นไปยังเรือ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการขนส่งไม้ และเหล็ก

ที่มา: bigrentz